Tisíce svítících lodiček za tisíce sokolských obětí rozzářily v úterý, 8. října řeky české republiky. Ne jinak tomu bylo i v Černošicích na Berounce. Večerem sokolských světel tak zakončoval nově ustanovený Významný den české republiky, Den sokolstva. 

Sokolové po celé republice si tak připomněli statečnost a hrdost sokolů, kteří v temných dobách protektorátu neváhali položit své životy za republiku a za svobodu. Právě v noci ze 7. na 8. října 1941 vyvrcholila „Akce sokol“, kdy bylo gestapem pozatýkáno tisíce sokolů z odboje. Byli vyslýcháni, mučeni a pro 1212 se tato akce stala rozsudkem smrti. Byla to nejrozsáhlejší akce vedená proti sokolům v celé sokolské historii. Ani po válce nastupující komunistický režim proti sokolům nikdy takto rázně a krutě nezakročil. Přesto ani v době komunistické totality nemohli sokolové vykonávat svou činnost.

A proto jsou dnes sokolové opět slyšet. Aby si připomněli oběti svých bratrů a sester. V době, kdy si budeme připomínat třicet let od vstupu do svobodného světa, se opět hlásí a svými hlasitým „nazdar“ vzdávají holt bojům za svobodu, demokracii a republiku.

1. část nahrávky                                                          2. část nahrávky

     

 

Sokolu Černošice se podařilo získat původní kroniku s historií jednoty od roku 1913 zpět do majetku Sokola. Děkujeme Soně a Janu Křečanovým za předání kroniky. Kronika byla představena veřejnosti v rámci programu Noci Sokoloven. Mnohým připravila příjemné překvapení, neboť byla považována za ztracenou.

Památný den sokolstva 8.10. bude letos poprvé významným dnem České republiky. Sokolové si tento den připomínají tragické událostí, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Po Mnichovské dohodě a okupaci českých zemí v březnu 1939 se sokolové zapojili do činnosti prakticky všech odbojových organizací. Vytvořili ale i vlastní organizaci Obec sokolská v odboji. V čele odbojové sítě, která se od ústředí odvíjela přes župy až do místních jednot, stáli čelní činovníci sokolské obce. Taková síť bohužel nezůstala před gestapem dlouho utajena. V dubnu 1941 nařídil K. H. Frank, aby byla zastavena činnost Sokola. To byl ale pouze první krok ve snaze okupantů o eliminaci sokolského odboje. Reinhard Heydrich rozpoutal ihned po svém nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 krvavé represe proti českému odboji. V noci ze 7. na 8. října 1941 byla zahájena „Akce Sokol“. Toho dne byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a v noci ze 7. na 8. října byli takřka naráz zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a více jak 90 % se jich již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Vězněno bylo 11 611 členů obce sokolské. 1 212 sokolů a sokolek nacisté popravili, v koncentračních táborech, káznicích a věznicích zemřelo dalších 2 176. Z řad dorostenců a dorostenek nepřežilo válku 124 osob. V českém povstání padlo 654 sokolů, raněno bylo dalších 164

Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa.

Podkategorie

Informace o rekonstrukci sokola