Čarodějnice 2019 V úterý 30.4. 2019 od 15:30 hod

.....zahrada sokola Černošice ( Vpřípadě špatného počasí v tělocvičně)

  • čarohry pro děti
  • opékání buřtů
  • čarodějnický oblek, koště a buřty s sebou