Možná se vám zdá, že informace o sletu je trochu předčasná, ale na jeho přípravě se již dlouho pracuje. Uspořádat tak velkou akci není záležitost několika měsíců. Slet 2018 bude ve znamení oslav 100. výročí vzniku republiky v roce 1918. U jejího zrodu Sokol sehrál významnou úlohu a chystaný XVI. Všesokolský slet bude patřit k nejvýznamnějším akcím, připravovaným k tomuto výročí. Skladby, připravené pro slet budou předvedeny sokolským jednotám, které se chystají sletu zúčastnit, v listopadu 2016 v pracovní verzi. Nácvik konečných verzí skladeb v jednotách začne v září 2017.


Sokol Černošice se v minulých sletech v letech 1996, 2000,2006 i 2012 vždy účastnil. Počítáme s účastí i v připravovaném XVI. sletu 2018. Atmosféru minulých sletů si můžeme připomenout promítáním videozáznamů, pokud by byl zájem. Prozatím se chystáme nacvičovat skladbu pro Věrnou gardu a předškoláky, snad i rodiče a děti, jako tomu bylo v letech minulých. Pokud by byl zájem i o cvičení některé skladby pro ženy, rádi ji budeme nacvičovat. Cvičit na sletu jsou zážitky na celý život. Asi nikdy nezapomeneme na silnou bouřku při zahájení Všesokolského sletu 2012. Na ploše stáli zcela promočení cvičenci a cvičenky Věrné gardy spolu s praporečníky s historickými prapory, bílý kůň s jezdcem , nesoucím nejstarší sokolský prapor … z oblohy se valily proudy vody a blesky křižovaly oblohu, cvičební travnatá plocha byla nasáklá vodou, značky byly skoro neviditelné, přesto se celý program úspěšně dokončil a sklidil velký potlesk. Kdo tam byl, nikdy nezapomene.


Pořádání sletu není laciná záležitost. Dotace od státu ani zdaleka nestačí, část výdajů financují jednotlivé jednoty, ale i samotní cvičenci. Česká obec sokolská, tak jako tomu bylo při minulých sletech, připravila k prodeji sletové známky v hodnotě 50 Kč, které je možno zakoupit v libovolném množství jako dobrovolný příspěvek na pořádání sletu. Pokud budete mít o koupi sletové známky zájem, kontaktujte nás na mailové adrese sokol.cernosice @volny.cz (H.Fořtovou).