Fügnerova 263, 25228 Černošice >>> IČ: 44684878 info@sokolcernosice.cz

moe week, european mile, zvířata v pohybu, cvičeni o prázdninách...

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Od začátku května obnovil Sokol téměř všechna cvičení a díky pěknému počasí stále cvičime venku,
kde jsou podmínky o něco příznivější z hlediska epidemiologické situace.
Uskutečnilo se i několik akcí určených především dětem.OPOŽDĚNÉ ČARODĚJNICE
V úterý 11.5.21 přilétli čarodějnice a černokněžníci na zahradu Sokola, aby předvedli své čarodějnické
dovednosti. Splnit 21 úkolů nebylo jednoduché, ale všichni zvládli a dostali odznak čarodějnice
Petronily.MOVE WEEK 31.5.-6.6.
Opět jsme se přihlásili do každoroční celoevropské akce propagující pohybové aktivity všech
věkových kategorií a připravili hned 3 různé sportovní dny.


ZVÍŘATA V POHYBU
Akce určená pro rodiče s dětmi a předškoláky, letos pouze v rámci Sokola, která proběhla v úterý
1.6.21 na den dětí. Děti se během odpoledne proměňovaly v různá zvířata, běhaly rychle jako
gépardi, visely jako lenochodi, předváděly své dovednosti jako cvičení lachtani, zkusily rovnováhu na
jedné noze jako plameňáci či běželi překážkovou dráhu jako koně a ještě mnoho dalších zvířat.


POBEROUNSKÁ MÍLE
Akce ve spolupráci s ČOS a jejím zapojením do European mile – nový projekt pořádaný organizací
ISCA, jejímž cílem je přimět lidi znovu k aktivitě, omezené v důsledku opatření způsobené pandemií.
Naše akce se jmenovala POBEROUNSKÁ MÍLE, dle místa jejího uskutečnění. Konala se ve čtvrtek
3.6.21 pro pozvané děti z MŠ Karlická a pro děti z družiny ZŠ Komenského. Hlavním cílem bylo zdolat
1 míli (1,6 km) jakýmkoliv způsobem. Naše heslo: BĚH, CHŮZE ČI KOLA, ZDOLAT MÍLI VOLÁ! Pro děti
jsme nakonec zvolili formu indiánského běhu – školky oběhli celý areál Sokola a pak si vyzkoušely po
skupinách SÍLU, OBRATNOST, ROVNOVÁHU, FLEXIBILITU, PŘESNOST A RYCHLOST. Družinové děti
běžely po cyklostezce. Start byl ve Sportparku Berounka směr Radotín a zpět a také poměřily svou
sílu v přetahování lana, svou obratnost a rychlost. Dohromady se účastnilo 85 dětí, tedy 85 mil, které
jsme darovali do celkového evropského součtu, ten umožní organizaci ISCA poskytnout peněžní dar
(ve výši až 10 000 eur) nadaci The Daily Mile Foundation pracující na tom, aby školní děti běhaly
každý školní den 15 minut (cca 1 míli) v zapojených evropských zemích.
Podrobnější informace o Evropské míli se můžete dozvědět na oficiálních webových stránkách
Evropské míle, která je stejně jako MOVE Week součástí kampaně #NowWeMovenadaci The Daily
Mile.


RYTÍŘSKÉ DOVEDNOSTI
V rámci uspořádání dětského dne městem Černošice ve Sportparku Berounka, jsme se zapojili a
vytvořili stanoviště, kde děti plnily různé rytířské dovednosti – boj s měkkými meči, průlez tajnou
chodbou či úprk na koni přes překážky.
Více na fotografiích na stránkách www.sokolcernosice.cz.

Další informace

Kontaktní info

Adresa:
Fügnerova 263, 252 28 Černošice

Email:
info@sokolcernosice.cz