Fügnerova 263, 25228 Černošice >>> IČ: 44684878 info@sokolcernosice.cz

Pronájem

T.J. Sokol Černošice nabízí k pronájmu:

  • tělocvična
  • sál v podkroví
  • antukový kurt
  • hřiště s umělým povrchem
  • zahrada.

Celý areál je oplocen.

Prostory areálu sokola jsou využívány pro pravidelná cvičení. Volné hodiny, dle rozvrhu níže, je možné využít formou dlouhodobého nebo krátkodobého pronájmu pro vlastní sportovní vyžití nebo společenské akce.
V případě zájmu o pronájem nás kontaktujte na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tělocvična
Tělocvična o rozměrech 8,70 m x 14,70 m je vybavena cvičebním nářadím, k dispozici je i sportovní náčiní (např. míče, švihadla, herní prvky, posilovací náčiní) i netradiční sportovní pomůcky. 
Foto
Budova sokolovny

Sál v podkroví
Nový podkrovní sál cca 190 m2, s kuchyňským koutem a vlastním zázemím (šatny, WC, sprchy). Sál je vybaven cvičebními pomůckami (podložky na cvičení, posilovací gumy, overbaly, stepy, stůl na stolní tenis, ozvučení), je bez cvičebního nářadí.

Antukový kurt
Kurt je součástí zahrady. Je určen pouze na sportování – volejbal, nohejbal, přehazovaná, ringo apod. Využívá se v letním období (květen- říjen)

Hřiště s umělým povrchem
Hřiště s umělým povrchem je určeno pro míčové hry, zejména pro košíkovou, tenis nebo florbal a fotbal. Je vybaveno pojízdnými basketbalovými koši, sítí na tenis a malými přenosnými brankami. Využívá se v letním období (květen- říjen)

Zahrada
Zahrada je v letním období určena nejen pro cvičení, ale i k pořádání různých sportovně společenských akcí, případně k odpočinku nebo posezení u ohně.. Zahrada je vybavena cvičebními prvky vhodnými pro cvičení mladších dětí (klouzačka, přelézačky, hrazdičky), dále pískovištěm a zahradním nábytkem.

Foto

Zahrada Zahrada

Cena za pronájem tělocvičny/kurtu/hřiště na rok 2019/2020  platnost od 1.9.2019

aktualizováno 10.6.2020

 Hodinová sazba za jedno sportoviště (bez ohledu na počet účastníků) bez nářadí a náčiní   200,- Kč 
 + zapůjčení pomůcek (nářadí, ozvučení, náčiní)  50,- Kč
 Půldenní rezervace za jedno sportoviště (3-5 hodin)  700,- Kč
 + zapůjčení pomůcek (nářadí, ozvučení, náčiní)  100,- Kč
 Celodenní rezervace za jedno sportoviště (více než 5 hodin)  1 500,- Kč
 + zapůjčení pomůcek (nářadí, ozvučení, náčiní)  250,- Kč
 Pronájem jednoho sportoviště (tělocvičny nebo hřiště) + zahrada   navýšení
 - do 3 h základní cena výše uvedená + navýšení  350,- Kč
 - nad 3 h základní cena výše uvedená + navýšení  500,- Kč
 Celodenní pronájem celé Sokolovny  3000,- Kč

Cena pronájmu pro tábory, soustředění apod. se stanovuje individuální dohodou

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ AREÁLU TJ SOKOL ČERNOŠICE

1.  Vstup do areálu a na hřiště je na vlastní nebezpečí. Děti do 10 let mají přístup do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich kázeň a bezpečnost . Osoby pod vlivem alkoholu, drog      nebo jiných zdraví škodlivých látek nemají do areálu a na hřiště přístup.
2.  Areál Sokola slouží přednostně pro cvičení oddílů Sokola. Ve cvičebních hodinách Sokola mají ostatní na hřiště přístup pouze po dohodě se cvičitelem.
3.  Mimo cvičební hodiny Sokola je využívání areálu povoleno pouze se souhlasem Sokola , kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.  Psi i jiná zvířata nemají do areálu přístup.
5.  V areálu je zakázáno kouřit.
6.  Je zakázáno poškozovat zařízení a vybavení hřiště, cvičiště a okolní zeleň. Případné škody způsobené nedodržováním provozních pravidel uhradí ten, kdo je způsobil.
7.  Antukové plochy slouží pouze pro sportování a je na ně možno vstupovat jen v odpovídající obuvi (ne kopačky). Nesmí se zde jezdit na kolech, koloběžkách, s kočárky, ani si zde hrát.
8.  Maminkám s dětmi je vyhrazena pouze travnatá plocha s pískovištěm a cvičebními prvky.
9.  Rozdělávat oheň v ohništi je povolen pouze pod dozorem dospělé osoby.
10. Jízda na kolech, koloběžkách, tříkolkách apod. není povolena. Kola je nutné odkládat do stojanu.
11. Odpadky se ukládají pouze do odpadkových košů.
12. Všichni uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat výše uvedené zásady
13. Za škody, úrazy a poranění způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu nenese TJ Sokol žádnou odpovědnost.}

PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM TJ SOKOL ČERNOŠICE

1. Na hřiště je možno vstupovat jen v odpovídající obuvi (ne kopačky).
2. Pro sportování je možno využít stojany a síť na tenis nebo basketbalové koše
3. Po skončení je třeba uvést hřiště do původního stavu (uklidit stojany, sítě)
4. Jízda na kolech, koloběžkách, tříkolkách, kolečkových bruslích apod. na hřišti není povolena
5. Za škody, úrazy a poranění způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu nenese TJ Sokol žádnou odpovědnost.

PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ANTUKOVÉHO KURTU TJ SOKOL ČERNOŠICE

1. Před využíváním je třeba kurt důkladně pokropit
2. Na hřiště je možno vstupovat jen v odpovídající obuvi (ne kopačky a tretry).
3. Pro sportování je možno využít síť na volejbal/nohejbal, po skončení je třeba uklidit zpět na určené místo
4. Po skončení hry je třeba kurt upravit -zamést sítí/koštětem a pokropit
5. Jízda na kolech, koloběžkách, tříkolkách, kolečkových bruslích apod. na hřišti není povolena
6. Za škody, úrazy a poranění způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu nenese TJ Sokol žádnou odpovědnost.

Na obsazení v areálu se můžete podívat v kalendáři níže/zde.

(v tabulce v pravo nahoře pod šipečkou lze vybrat zobrazení jedno konkrétního sportoviště)

Další informace

Kontaktní info

Adresa:
Fügnerova 263, 252 28 Černošice

Email:
info@sokolcernosice.cz