cvičitelé  email na všechny cvičitele    
jméno cvičení mobil  e-mail
Bergsta Jarmila  pohybovky pro školačky 724 258 684  
Dvořáková Jiřina pohybovky pro školačky
731 247 147  
Farová Jája gymnastila xxx xxx xxx  
Formánek Jaroslav gymnastila 603 460 318  
Formánková Marta gymnastika 603 837 108  
Frydlová Petra rodiče a děti, sportovky pro předškoláky
604 835 311  
Hřebcová Jitka
sportovky pro předškoláky 603 101 620  
Charvát Petr st.tenis - žactvo 601 500 295  
Konečná Ivana pohybovky pro školačky
603 509 543  
Kořínek Oskar  míčové hry pro seniory
720 421 721  oskar.korinek@seznam.cz
Kučerová Dagmar bodystyling - ženy 605 283 973  
Lágnerová Balová Jana atletika přípravka 724 596 037  
Lukelová Helena
seniorky čtvrtek 604 217 132  
Lžičařová Marta gymnastika 604 288 117  
Macourková Věra seniorky úterý 739 628 875  
Malíř Roman gymnastika 776 335 537
 
Pánková Dana kruhový trénink - muži / buď fit - ženy; kompenzační cvičení - muži
736 264 680   
Pavlovská Zuzana  STREATBALL 604 343 339  
Polanecká Marie ženy seniorky pondělí, středa
251 643 096  
Souček Jan  st. tenis - žactvo 725 025 843  
Šálková Eva rodiče s dětmi
728 182 830  
Tobková Eva aerobic 774 220 609  
Tuháčková Janetta streetball 604 268 464  
Zmatlík Petr st. tenis 721 758 498  
Zúbková Dana rodiče a děti 739 456 975  

 

výbor jednoty email na celý výbor    
jméno funkce mobil e-mail
Pánková Dana starostka 736 264 680  
Hrdina Pavel místostarosta 724 246 944  
Tuháčková Janetta jednatelka 604 268 464  
Dvořáková Michaela hospodářka 731 160 646  
Frydlová Petra náčelnice 604 835 311  
Veselý Petr vedoucí odboru sportů 775 242 410  

 

správce    
jméno mobil  e-mail
Slavík Ondřej 736 752 845  
zdravotník    
Pavlovská Zuzana  604 343 339